FORMACIO HABITATGE


Activitats en aquesta formació:

Identifica situacions abusives en el lloguer del teu habitatge

Data: 11 de maig de 2021

Horari: de 16:30 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

El jove aprendrà a identificar clàusules nul·les i abusives en el contracte de lloguer. També s’identificaran situacions abusives durant el lloguer i s’explicaran els mecanismes de defensa davant d’aquesta vulneració de drets.

Objectius:

El jove ha de conèixer les situacions abusives que pot patir en la relació contractual i com es poden evitar.

Contingut:

- Contracte de lloguer.

- Clàusules nul·les.

- Clàusules abusives.

- Omissions de drets al contracte.

- Dret de les llogateres.

- Reformes i reparacions.

- Relacions amb les immobiliàries. Les reserves.