Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

FORMACIÓ EN PROTECCIÓ DE DADES

Descripció

Objectiu

Conèixer i saber, en trets generals, les obligacions i deures de les entitats amb relació a les normatives de Protecció de Dades Personals actuals:

       RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)

       LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia dels drets digitals)

       LSSIce (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic)


Continguts
1. Introducció a les dades de caràcter personal i a la legislació.
2. Conceptes i principis.
3. Requisits, drets i obligacions.
4. La figura del DPD (Delegat de Protecció de Dades).
5. Pàgines web (LSSIce).
6. Règim sancionador.
7. Precs i preguntes.

 

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

PROTECCIÓ DE DADES

Més informació

Sessió conclosa

23 de febrer de 2023

17:00 - 18:30 H

Lloc

ONLINE

Descripció

Objectiu

Conèixer i saber, en trets generals, les obligacions i deures de les entitats amb relació a les normatives de Protecció de Dades Personals actuals:

       RGPD (Reglament General de Protecció de Dades)

       LOPDGDD (Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia dels drets digitals)

       LSSIce (Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic)


Continguts
1. Introducció a les dades de caràcter personal i a la legislació.
2. Conceptes i principis.
3. Requisits, drets i obligacions.
4. La figura del DPD (Delegat de Protecció de Dades).
5. Pàgines web (LSSIce).
6. Règim sancionador.
7. Precs i preguntes.