Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals


Activitats en aquesta formació:

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

Data: 3 de maig de 2023

Horari: de 12:00 a 14:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Mecanismes a l’abast dels Ajuntaments per facilitar l'accés al sòl públic o privat dels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

Data: 31 de maig de 2023

Horari: de 12:00 a 14:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Mecanismes a l’abast dels Ajuntaments per facilitar l'accés al sòl públic o privat dels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús