Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

Descripció

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Mecanismes a l’abast dels Ajuntaments per facilitar l'accés al sòl públic o privat dels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar:

Sessió 1

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

Sessió conclosa

3 de maig de 2023

12:00 - 14:00 H

Lloc

ONLINE

Descripció

Impuls de l'habitatge cooperatiu des de les administracions locals

El model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús. Mecanismes a l’abast dels Ajuntaments per facilitar l'accés al sòl públic o privat dels projectes d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús