INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I EL COOPERATIVISME


Activitats en aquesta formació:

INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I EL COOPERATIVISME

Data: 12 de juliol de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Quan parlem d’Economia Social i Solidària, parlem de maneres col·lectives de resoldre les necessitats de les persones, basades en l’autogestió i la implicació en un projecte comú. Les persones són el centre. L’intercanvi i la col·laboració entre les persones de les nostres comunitats afavoreixen que els territoris s’autoregulin, generant vincles socials que ens permeten transformar les nostres realitats.

El cooperativisme és l’expressió empresarial d’aquesta manera de fer economia, donant vida a projectes de plantegen reptes al voltant del treball, l’habitatge, el consum, l’educació, etc.

Però.... en parlem prou? Què és l’Economia Social i Solidària, i com el cooperativisme es converteix en un dels camins per la transformació social?

Vine, coneix, explora! Parlem d’Economia Social i Solidària! 

INTRODUCCIÓ A L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA I EL COOPERATIVISME

Data: 19 de juliol de 2022

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

Quan parlem d’Economia Social i Solidària, parlem de maneres col·lectives de resoldre les necessitats de les persones, basades en l’autogestió i la implicació en un projecte comú. Les persones són el centre. L’intercanvi i la col·laboració entre les persones de les nostres comunitats afavoreixen que els territoris s’autoregulin, generant vincles socials que ens permeten transformar les nostres realitats.

El cooperativisme és l’expressió empresarial d’aquesta manera de fer economia, donant vida a projectes de plantegen reptes al voltant del treball, l’habitatge, el consum, l’educació, etc.

Però.... en parlem prou? Què és l’Economia Social i Solidària, i com el cooperativisme es converteix en un dels camins per la transformació social?

Vine, coneix, explora! Parlem d’Economia Social i Solidària!