ITINERARI FORMATIU MODEL COOPERATIU


Activitats en aquesta formació:

Ser sòcia d’una cooperativa. Responsabilitats i límits legals

Data: 25 de maig de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:

 

Sessió 1: Ser sòcia d’una cooperativa. Responsabilitats i límits legals.

 • Què vol dir ser sòcia d’una cooperativa?
 • Tipus de sòcies a les cooperatives.
 • Quins són els nostres drets? I les nostres obligacions?
 • Aportacions de capital de les sòcies.
 • La responsabilitat de les sòcies.

Aspectes relacionats amb la governança

Data: 1 de juny de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:


Sessió 2 : Aspectes relacionats amb la governança.

 • Òrgans de Govern: Assemblea i Consell Rector
 • Altres òrgans societaris
 • Decisions societàries vs decisions tècniques
 • La presa de decisions
 • Models de Governança

Sessió sobre conceptes econòmics. Pla de viabilitat

Data: 15 de juny de 2023

Horari: de 16:00 a 18:00

Lloc: ONLINE

Descripció:


Sessió 3: Sessió sobre conceptes econòmics. Pla de viabilitat

 • Què és el Balanç de situació?
 • Què és el Compte de Resultats?
 • El cicle econòmic
 • Aplicació dels resultats