Ateneu

Plataforma de gestió de projectes i inscripcions

Neurocomunicació: Comunica les teves idees de manera efectiva

Descripció

Objectius:

Prendre consciància de les pròpies habilitats comunicatives per a millorar la pròpia comunicació.

Analitzar què dificulta la nostra comunicació. Transmetre les nostres idees de manera efectiva i convincent. Adquirir recursos a través d'exercicis pràctics per comunicar-se amb seguretat, credibilitt i naturalitat.

Continguts:

Comunicació interpersonal

Psicologia de l'interlocutor: empatia

Llenguatge posotiu

Activitat Assertiva

Dificultats davant l'oient

Aconseguir l'atenció

Escolata activa.

Metodologia: 

Socioconstructivisme, basat en l'aprenentatge significatiu. Aprenentatge pràctic, intercalant els coneixements teròrics amb la resolució d'exercicis i casos pràctics molt propers a la pràctica real; Aprenentatge dinàmic, a través de la participació dels alumnes a classe; Aprenentatge funcional, que permeti a l'alumne posar en pràctica tot l'aprés; dinàmiques de grup (role playing, brainstorming, collage, Phillips 6/6, etc.)

Cartell
Selecciona les sessions on vulguis participar: