Servei de Formació per a la promoció, creació i consolidació de cooperatives i projectes d'ESS


Activitats en aquesta formació:

1. Responsabilitats i límits legals de les sòcies d'una cooperativa

Data: 20 de gener de 2023

Horari: de 11:00 a 13:00

Lloc: ALBA JUSSÀ, SCCL

Descripció:

En aquesta sessió es parlaria sobre els tràmits obligatoris que ha de fer una cooperativa, qui té les competències per fer-ho (Assemblees, Consells Rectors, aprovació de comptes, tràmits amb el registre de cooperatives, obligacions tributàries), responsabilitats que té un soci davant de la cooperativa i davant de la llei (també del Consell Rector) i sobre quin és el règim sancionador en cas d'incompliment. Ens ha demanat perdó per avançat perquè aquesta sessió serà molt densa

2. Aspectes relacionats amb la governança.

Data: 27 de gener de 2023

Horari: de 11:00 a 13:00

Lloc: ALBA JUSSÀ, SCCL

Descripció:

En aquesta sessió explicarà els òrgans de govern d'una cooperativa (Assemblea, Consell Rector, espais de participació) i de quina manera ens podria anar bé com a Alba Jussà reestructurar aquests espais de governança (hem de tenir en compte que l'any vinent s'haurà de modificar el Consell Rector) i també de cara al creixement que estem experimentant.

També ens explicarà que volen dir les figures de gerència i interventor de comptes i com incorporar-les a la dinàmica de la cooperativa vist el creixement que estem tenint.

 3. Sessió sobre conceptes economics.

Data: 3 de febrer de 2023

Horari: de 11:00 a 13:00

Lloc: ALBA JUSSÀ, SCCL

Descripció:

Un dels aspectes que també ens ha dit que caldria abordar és el relacionat amb l'aprovació dels comptes anuals. Això és quelcom que votem en assemblea i creu que fer pedagogia sobre els conceptes que hi ha dins dels comptes (actiu, passiu, ingressos per vendes, que és un balanç, etc) ens ajudarà a empoderar-nos i a entendre millor aquells aspectes econòmics relacionats amb l'economia de l'entitat.